Δευτέρα 15 Απριλίου 2013                                           ΔΑΚΕ ΠΑΣΕ ΟΤΕ


                                        

Αθήνα 15/04/2013

Συναδελφισσες /Συνάδελφοι

  Μετά την καταχρηστική επιβολή του Δ/ντικού δικαιώματος, η διοίκηση οδηγεί τους συναδέλφους στην Νέα Διεύθυνση (OTE TV) χωρίς ίχνος διαβούλευσης με την ΟΜΕ ΟΤΕ (κριτήρια επιλογής, προοπτική στη νέα υπηρεσία). Παράλληλα ολοκληρώνεται η αξιολόγηση βασισμένη σε ένα αξιολόγιο (μη κοινά συμφωνημένο), κάτι που δείχνει την αδυναμία διαλόγου της διοίκησης.
  Από την πλευρά μας σαν ΔΑΚΕ ΠΑΣΕ ΟΤΕ συμμετέχοντας σε κλιμάκιο του ΠΑΣΕ καταθέσαμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας στους συναδέλφους που θίγονται. Για το ζήτημα του ωραρίου καταστημάτων συμμετείχαμε στην συνάντηση με το ΣΕΠΕ, ΟΜΕ ΟΤΕ, και ΟΤΕ. Ενημερώνοντας στη συνέχεια τους συναδέλφους ότι το μόνο που απομένει πλέον είναι η υπογραφή της Διοίκησης μιάς και όλα είναι πλέον συμφωνημένα.
  Πιστεύοντας ακράδαντα στην επίλυση των εργασιακών μας προβλημάτων, δηλώνουμε ότι στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους Συναδέλφους και στον καθένα ξεχωριστά, δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον συλλογικό αγώνα μέσα από νόμιμα εκλεγμένα συλλογικά όργανα.

Κάνουμε σαφές ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε πρακτικές όπως αυτές που ευαγγελίζονται το Νέο έχοντας σαν βάση την Ιδιοτέλεια. Αναφερόμαστε στους συναδέλφους Κωστάρα Βασίλη, Καραγιάννη Δημήτρη, Παναγιωτίδου Βαρβάρα. Ο δε πρώτος ουδέποτε έχει καταθέσει κάποια πρόταση στον Πασε όπου είναι μέλος του Δ.Σ.

Τέλος είμαστε σίγουροι ότι το αίσθημα δικαίου θα κυριαρχήσει στην συναδελφική κοινωνία.  


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΑΚΕ – ΠΑΣΕ ΟΤΕ


 
Design by Dimitris Labrinos